Members
Band Blubs Affiliated with the Association

Affiliated Societies Town Web E-mail
Soċ. Mużikali La Stella Levantina AD 1894 - Banda S. Marija Attard www.lastellalevantina.com  
Għaqda Mużikali San Gabriel Balzan www.stgabrielbandclub.com  
Għaqda Mużikali M. Annunzjata Balzan www.kazinmarijannunzjata.com  
Soċ. Filarmonika Prince of Wales` Own Birgu   amabileg@onvol.net
Soċ. Filarmonika San Lawrenz Birgu   stlawrencebandclub@yahoo.com
Banda Duke of Conaught Birkirkara   dukes@maltanet.net
Banda Sant`Antnin Birkirkara    
Banda Sant` Elena Birkirkara   info@sainthelenbc.org
Għaqda Mużikali San Pietru fil-Ktajjen Birżebbuġa www.palazzsanpietru.com  
Soċ. Filarmonika San Pietru A.D.1990 Birżebbuġa   info@Birzebbugaband.com
Soċ. Filarmonika San Gorg Bormla   bandasangorgbormla@yahoo.com
Għaqda Mużikali S. Marija Dingli    
Għaqda Mużikali Madonna tal-Karmnu Fgura www.bandafgura.com  
Socjeta Filarmonika Vilhena AD 1874 Floriana www.vilhenabc.com info@vilhenabc.com
Għaqda Mużikali San Gużepp Għajnsielem   elvin.tabone@gmail.com
Socjeta Filarmonika San Bartilmew Għarghur    
Għaqda Mużikali S. Marija Għaxaq www.santamarijaghaxaq.com info@santamarijaghaxaq.com
Banda San Gużepp Għaxaq www.sanguzeppghaxaq.com secretary@sanguzeppghaxaq.com
Soċ. Filarmonika La Stella Gudja www.lastellabandclubgudja.org.mt  
Għaqda Mużikali Marija Assunta Gudja www.mariassuntagudja.com  
Banda Mount Carmel Gzira www.mountcarmelbandclub.com  
Għaqda Mużikali Immak.Kuncizzjoni Ħamrun   info@bandakuncizzjoni.com
Banda San Gużepp Ħamrun www.sanguzepphamrun.com  
Għaqda tal-Muzika San Gejtanu Ħamrun   stgaetanbandclub@onvol.net
Għaqda Mużikali San Gużepp Kalkara    
Għaqda Mużikali San Girgor Kerċem   stilla@onvol.net
Soċ. Filarmonika Sagra Familja A.D.1897 - Circolo San Giuseppe Kalkara www.sagrafamilja.org  
Banda San Gużepp Kirkop www.sanguzeppkirkop.org  
Banda San Leonard Kirkop   info@stleonardbandclub.com
Banda Queen`s Own L`Isla    
Banda San Piju X Lija www.sanpioxbandclub.com  
Għaqda Mużikali S. Andrija Luqa www.bandasantandrija.org info@bandasantandrija.org
Soċ. Filarmonika Unjoni Luqa www.unionbandmalta.org  
Banda Trinita Qaddisa Marsa    
Banda Marija regina Marsa    
Banda Madonna ta Pompeii Marsaxlokk    
Banda Imperial Mellieħa    
Banda La Vittorja Mellieħa   vittoria@maltanet.net
Soċ. Filarmonika Nicolo Isouard Mosta   Info@nicoloisouard.com
Banda S. Marija Mosta www.filarmonikasantamarija.com  
Soċ. Filarmonika Santa Marija Mqabba www.santamarija.com  
Soċ. Mużikali Tal-Gilju Mqabba www.talgilju.com  
Għaqda Melita - Banda S.Guzepp Msida    
Banda Mnarja Nadur    
Banda Peace Naxxar  www.bandapeacenaxxar.com info@bandapeacenaxxar.com
Banda Vittoria Naxxar    
Għaqda Soċjo-Mużikali Anici Qormi www.anicibandclub.org  
Soċ. Filarmonika Pinto - Ban. S. Sebastjan Qormi   vsbm@hotmail.com
Soċ. Filarmonika San Gorġ Martri Qormi   bmcmalta@nextgen.net.mt
Soċ. Mużikali S. Marija Qrendi www.santamariaqrendi.com  
Soċ. Filarmonika Lourdes Qrendi www.lourdesbandqrendi.com  
Għaqda Mużikali L`Isle Adam Rabat    
Banda Konti Ruggieru - Kazin San Pawl Rabat   sanpawl@rabatmalta.com
Għaqda Mużikali Lourdes Rahal Gdid    
Soċ. Filarmonika Fra Anton de Paule Rahal Gdid www.socjetadepaule.com  
Banda San Pawl San Pawl il-Bahar   info@bandasanpawl.com
Banda San Pawl Safi   stefanoc@onvol.net
Banda Spinola San Giljan    
Banda San Giljan San Giljan    
Soċ. Filarmonika Madonna ta` Lourdes - Banda S. Gwann San Gwann    
Għaqda Mużikali Santa Margerita Sannat   paul.b.vella@gov.mt
Għaqda Mużikali San Nikola Siggiewi    
Siggiewi Brass Band Siggiewi    
Għaqda Mużikali Mad. tal-Karmnu - Socjeta Mużikali San Girgor Sliema    
Soċ. Filarmonika Sliema Sliema    
Għaqda Mużikali Stella Maris Sliema www.stellamarissliema.com  
Banda Sta. Venera St. Venera www.bandasantavenera.com  
Għaqda Mużikali M. Annunzjata Tarxien www.tarxienbandclub.com  
Banda La Stella Victoria    
Banda Leone Victoria    
Għaqda Mużikali Sant`Anna Wied il-Għajn   bandanna@di-ve.com
Banda Victory Xaghra   bajada@keyworld.net
Banda Prekursur Xewkija   info@bandaprekursur.com
Għaqda Madonna tal-Grazzja - Banda S. Mikiel Żabbar www.talgrazzjabandasanmikiel.com/  
Soċ. Filarmonika Maria M. Gratiae Żabbar   mmg@mmg.com.mt
Banda Twelfth May Zebbug www.12thmay.com segretarju@12thmay.com
Banda De Rohan Zebbug    
Banda San Filep Zebbug   tmifsud@keyworld.net
Għaqda Mużikali Beland A.D. 1861 Żejtun www.belandband.com info@belandband.com
Banda Żejtun Żejtun www.zejtunband.com info@zejtunband.com
Għaqda Karmelitana - Banda Queen Victoria Żurrieq www.carmelitesocietyzurrieq.org  
Soċ. Mużikali Santa Katerina Żurrieq www.stcatherineband.org.mt  
Soc. Filarmonika Marija Mtellgha s-Sema A.D. 2011 Mgarr