Home
News And Events
2017-05-09 00:00:00Skema ghall-Finanzjament lill Kazini tal-Banda
il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Gvern Lokali kif ukoll l-Malta Arts Council ħabbru l-finanzjament għal Każini tal-Banda b’rikonoxximent għal ħidmiethom
2016-10-01 00:00:00Laqgha Generali Annwali
Il-Gimgha 30 ta\' Settembru 2016 saret il-laqgha generali annwali tal-Kunsill tal-Ghaqda Kazini tal-Banda fl-Ufficcju tal-Ghaqda l-Hamrun.
2016-03-05 00:00:00Seminar - Id-Delegat tal-Banda
Ir-rwol tad-delegat tal-Banda
2014-11-29 00:00:00Festa Santa Ċeċilija
Ċelebrazzjoni tal-festa ta Santa Ċeċilja f Malta w Għawdex
2013-12-02 00:00:00The Boston Boys
Percussion and Guitar Master Class / Concert
2013-10-22 00:00:00Il-perkussjonista famuż Peter Sadlo fit-Teatru Manoel
It-Teatru Manoel jippreżenta il-kunċert “Bach, Rhythm and More” bill-perkussjonista magħruf Peter Sadlo u l-grupp tiegħu
2013-09-19 00:00:00IL-UoM JUNIOR COLLEGE ORCHESTRA TIĊĊELEBRA
Il-University of Malta Junior College Orchestra din is-sena qed tiċċelebra l-15-il sena anniversarju mittwaqqif tagħha
2013-03-13 00:00:00Awguri lil Prim Ministru ta Malta
L-Ghaqda Kazini tal-Banda tibghat l-awgurju taghha lil Prim ministru gdid ta Malta
2013-01-18 00:00:00Cerimonja: It-Taghlim Muzikali taz-Zghazagh fil-Kazini tal-Banda
Cerimonja tal-gheluq tal-progett: It-Taghlim Muzikali taz-Zghazagh fil-Kazini tal-Banda
2012-11-24 00:00:00Festa Sta Ċecilja - 24 Nov 2012
Quddiesa fil-Konkatidral tal-Belt u marċ mill-Banda Duke of Connaught
2012-11-12 00:00:00Festa Sta Ċecilja - 12 Nov 2012
Għawdex - Quddiesa u Marċ Mill Banda San Ġużepp ta Għajnsielem
2012-11-04 00:00:00Festa Sta Ċecilja - 4 Nov 2012
Kuncert Fit-Teatru Manoel Mill-Banda Mt. Carmel Gżira
2012-10-01 00:00:00Laqgħa Ġenerali Statutorja - 1 Ott 2012
Laqgħa Generali
2012-09-21 00:00:00Laqgħa Ġenerali - 21 Sett 2012
Laqgħa Ġenerali, fil-każin tal-Banda Sant Antnin Birkirkara
2012-04-23 00:00:00Stqarrija
STQARRIJA B’REFERENZA GHAL ARTIKLU FIT-TORCA TAL-HADD 15-4-12
2012-04-03 00:00:00Attività mill-Banda San Ġiljan fl-iskola primarja - Dun Ġużepp Xerri
Attivita gimgha tal-banda
2012-02-28 00:00:00Press Release
L-Orizzont
2012-02-24 00:00:00Statut Aggornat
l-iStatut tal-Ghaqda Kazini Tal-Banda kif aggornat fil-kunsill tal-24 ta Frar 2012
2012-01-29 00:00:00Seminar tal-Ghaqda Kazini tal-Banda
IL-BANDA GHADHA L-GHAN EWLIENI TAL-KAZINI TAL-BANDA?
2012-01-27 00:00:00Attivitajiet mill Ghaqda Kazini tal-Banda.
Attivitajiet mill Ghaqda Kazini tal-Banda. Jannar/Frar 2012
2011-12-30 00:00:00Artiklu Mil-President Lawrence Farrugia
Dwar id-dokument tal-festi, fil-gazzetta In-Nazzjoni nhar it 30 ta Dicembru 2011
2011-11-19 00:00:00Festa Sta Cecilja - Il-Belt Valletta
Festa Sta Cecilja Ccelebrata gewwa l-Belt Valletta
2011-11-06 00:00:00Festa Sta Cecilja - Kercem Ghawdex
Festa Sta Cecilja iccelebrata mill-Ghaqda Kazini tal-Baned gewwa Ghawdex
2011-07-18 00:00:00Seminar flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni
Seminar organizzat mill-Ghaqda Kazini tal-Banda Flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar it-tghalim tal-muzika
2011-04-07 00:00:00Radju Elenjani 95.8 FM
Muzika | Tgharif Mummercjali | Marci| Attivitajiet Live u Hafna Programmi
2011-03-23 00:00:00Pres Release March 2011
Press Release by Malta Band Club Association - March 2011
2011-02-25 00:00:00Annual General Meeting
The annual general meeting was held at the office of the Association in Hamrun on Friday 25th February.
2011-02-12 00:00:00L-ewwel konferenza reġjonali dwar metodi kif tattira allievi ġodda
Is-Sibt, 12 ta’ Frar 2011 Ċentru għall-Għaqdiet Mhux Governattivi, ix-Xewkija
2010-11-20 00:00:00Feast of St Cecilia
The organisation celebrates the feast of St Cecilia
2010-10-17 00:00:00Music Courses
Music courses being organised by the organisation

Cultural Activites
2013-10-23 00:00:00 Toi Toi Limited Edition: Gypsy Devils
Price: FREE - STRICTLY FOR TEENAGERS (13-19)
2011-11-25 00:00:00Il-Festa,Vetrina Taghna Maltin
Mill 25 sa 27 Ta Novembru - Fil-kumpless Montekristo Hal Farrug
2011-10-02 00:00:00Celebrate Us
Celebrate Us - 12th May Band and Social Club
2011-05-15 00:00:00The Beland Music Festival
A Full Week of Free Musical activities at Market Square Zejtun. To Celebrate 150 yrs of Beland Band. In Aid Of Puttinu Cares
2011-05-29 00:00:00Fil-Hlewwa Ta Mejju
Festival Ta Fjuri Arti u Kultura
2011-04-07 00:00:00Holy Week Activities
Activities being organised by members of the Malta Band Club Association related to the Holy Week Celebrations
2011-05-15 00:00:00Latin Magic - Concert
Soc. Filar. Maria Mater Gratiae – Zabbar A.D. 1883
2011-03-13 00:00:00Soc. Filar. Maria Mater Gratiae – Zabbar A.D. 1883
Tgħalim tal-mużika
2011-01-22 00:00:00Ghaqda Socjo-Muzikali Anici - Qormi
Kuncert Vokali u Strumentali
2011-01-20 00:00:00Festa Liturgika San Sebastjan 2011
Marc brijuz mis-Socjeta\' Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan
2011-02-20 00:00:00Spectacular Spectacular
Programm Muzikali mill-Banda San Girgor - Kercem, Teatru Manoel, Valletta
2010-12-30 00:00:00MMG Christmas Concert
il-Banda Maria Mater Gratiæ ser ittella’ l-Kunċert tradizzjonali tal-Milied
2010-12-24 00:00:00 Purċissjoni tal-Bambin - Soc. Filar. Maria Mater Gratiae – Zabbar
Prucissjoni tradizzjonali tal-Banbin f\'Ħaż-Żabbar
2010-12-05 00:00:00Wirja ta Mudelli ta Kappelli Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun
Fl-okkazjoni tal-festa liturġika ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni, l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun qed ittella wirja ta’ mudelli ta’ kappelli Maltin
Maltaband Connect

Feasts and Activities
TitleEvent DateLocation
Show All