News and Events

Skema ghall-Finanzjament lill Kazini tal-Banda
il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Gvern Lo...
9th May 2017
Laqgha Generali Annwali
Il-Gimgha 30 ta\' Settembru 2016 saret il-laq...
1st Oct 2016
Seminar - Id-Delegat tal-Banda
Ir-rwol tad-delegat tal-Banda
5th Mar 2016
Festa Santa Ċeċilija
Ċelebrazzjoni tal-festa ta Santa Ċe...
29th Nov 2014
The Boston Boys
Percussion and Guitar Master Class / Concert ...
2nd Dec 2013
Il-perkussjonista famuż Peter Sadlo fit-Teatru Manoel
It-Teatru Manoel jippreżenta il-kunċ...
22nd Oct 2013
IL-UoM JUNIOR COLLEGE ORCHESTRA TIĊĊELEBRA
Il-University of Malta Junior College Orchest...
19th Sep 2013
Awguri lil Prim Ministru ta Malta
L-Ghaqda Kazini tal-Banda tibghat l-awgurju t...
13th Mar 2013
Cerimonja: It-Taghlim Muzikali taz-Zghazagh fil-Kazini tal-Banda
Cerimonja tal-gheluq tal-progett: It-Taghlim ...
18th Jan 2013
Festa Sta Ċecilja - 24 Nov 2012
Quddiesa fil-Konkatidral tal-Belt u marċ...
24th Nov 2012
Festa Sta Ċecilja - 12 Nov 2012
Għawdex - Quddiesa u Marċ Mill Band...
12th Nov 2012
Festa Sta Ċecilja - 4 Nov 2012
Kuncert Fit-Teatru Manoel Mill-Banda Mt. Carm...
4th Nov 2012
Laqgħa Ġenerali Statutorja - 1 Ott 2012
Laqgħa Generali
1st Oct 2012
Laqgħa Ġenerali - 21 Sett 2012
Laqgħa Ġenerali, fil-każin tal...
21st Sep 2012
Stqarrija
STQARRIJA B’REFERENZA GHAL ARTIKLU FIT-TORCA ...
23rd Apr 2012
Attività mill-Banda San Ġiljan fl-iskola primarja - Dun Ġużepp Xerri
Attivita gimgha tal-banda
3rd Apr 2012
Press Release
L-Orizzont
28th Feb 2012
Statut Aggornat
l-iStatut tal-Ghaqda Kazini Tal-Banda kif agg...
24th Feb 2012
Seminar tal-Ghaqda Kazini tal-Banda
IL-BANDA GHADHA L-GHAN EWLIENI TAL-KAZINI TAL...
29th Jan 2012
Attivitajiet mill Ghaqda Kazini tal-Banda.
Attivitajiet mill Ghaqda Kazini tal-Banda. Ja...
27th Jan 2012
Artiklu Mil-President Lawrence Farrugia
Dwar id-dokument tal-festi, fil-gazzetta In-N...
30th Dec 2011
Festa Sta Cecilja - Il-Belt Valletta
Festa Sta Cecilja Ccelebrata gewwa l-Belt Val...
19th Nov 2011
Festa Sta Cecilja - Kercem Ghawdex
Festa Sta Cecilja iccelebrata mill-Ghaqda Kaz...
6th Nov 2011
Seminar flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni
Seminar organizzat mill-Ghaqda Kazini tal-Ban...
18th Jul 2011
Radju Elenjani 95.8 FM
Muzika | Tgharif Mummercjali | Marci| Attivit...
7th Apr 2011
Pres Release March 2011
Press Release by Malta Band Club Association ...
23rd Mar 2011
Annual General Meeting
The annual general meeting was held at the of...
25th Feb 2011
L-ewwel konferenza reġjonali dwar metodi kif tattira allievi ġodda
Is-Sibt, 12 ta’ Frar 2011 Ċentru għ...
12th Feb 2011
Feast of St Cecilia
The organisation celebrates the feast of St C...
20th Nov 2010
Music Courses
Music courses being organised by the organisa...
17th Oct 2010


News and Events - Attivitajiet mill Ghaqda Kazini tal-Banda. - 27th Jan 2012

Attivitajiet mill Ghaqda Kazini tal-Banda. Jannar/Frar 2012

 

Seminar tal-GHKB nhar ld-29 ta’Jannar gewwa l-Osborne Hotel-Valletta.  

Hu ttamat li numru sotanzjali mill membri taghna f’Malta se jkunu prezenti- Suggetti li sejrin jigu diskussi huma-

Xi problema ghandom l-kazini tal-banda

It-Taghlim muzikali qieghed jsir kif suppost?

Il-metodu ta t-taghlim hu adatat ghaz-zmien tal-lum

X’esperjenza ghandhom min jghallem?

 

Progett ta’ko-operazzjoni bejn l-GHKB u L-Gvern permess ta’Agenzija Zaghzagh-qieghedin jsiru laqghat ta’infomazzjoni fejn l-progett ta’ x'ghajnuna finanzjara tista tinghata lil kazini tal-banda fejn jidhol t-taghlim lill–alievi. Laqgha ohra sejra jsir it-Tlieta 7 ta’Frar gewwa Dar l-Mediterran-Valleta fis-6pm.

 

Ghajnuna mill Gvern fejn tidhol l-Energija Solari- Progett ta’ Grants mill-UE biex jigu installata Panelli ,biex jigu frankati il-kontijiet tad-dawl.    

 

L-kuntatti mal baned Ghawdxin qieghdin kull ma jmur jikbru.

 

Fl-ahhar nett sejra jsir l-Laqgha Generali tal-GHKB- l-24 ta’Frar 2012, fejn wkoll jinhatar Esekutiv Gdid ghas-snin 2012-2014 permezz ta’Elezzjoni u wkoll isiru xi emendi li huma mehtiega fl-istatut biex inkunu aggornati ma ligijiet li dahlu fis-sehh fl-ahhar xhur.