Cultural Activities

Toi Toi Limited Edition: Gypsy Devils
Price: FREE - STRICTLY FOR TEENAGERS (13-19)
23rd Oct 2013
Il-Festa,Vetrina Taghna Maltin
Mill 25 sa 27 Ta Novembru - Fil-kumpless Mont...
25th Nov 2011
Celebrate Us
Celebrate Us - 12th May Band and Social Club
2nd Oct 2011
The Beland Music Festival
A Full Week of Free Musical activities at Mar...
15th May 2011
Fil-Hlewwa Ta Mejju
Festival Ta Fjuri Arti u Kultura
29th May 2011
Holy Week Activities
Activities being organised by members of the ...
7th Apr 2011
Latin Magic - Concert
Soc. Filar. Maria Mater Gratiae – Zabbar A.D....
15th May 2011
Ghaqda Socjo-Muzikali Anici - Qormi
Kuncert Vokali u Strumentali
22nd Jan 2011
Soc. Filar. Maria Mater Gratiae – Zabbar A.D. 1883
Tgħalim tal-mużika
13th Mar 2011
Festa Liturgika San Sebastjan 2011
Marc brijuz mis-Socjeta\' Filarmonika Pinto B...
20th Jan 2011
Spectacular Spectacular
Programm Muzikali mill-Banda San Girgor - Ker...
20th Feb 2011
MMG Christmas Concert
il-Banda Maria Mater Gratić ser ittella’ l-Ku...
30th Dec 2010
Purċissjoni tal-Bambin - Soc. Filar. Maria Mater Gratiae – Zabbar
Prucissjoni tradizzjonali tal-Banbin f\'Ħ...
24th Dec 2010
Wirja ta Mudelli ta Kappelli Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun
Fl-okkazjoni tal-festa liturġika ta’ l-I...
5th Dec 2010


Cultural Activities - Ghaqda Socjo-Muzikali Anici - Qormi - 22nd Jan 2011

Kuncert vokali u strumentali mill banda Anici

L-Ghaqda Socjo-Muzikali Anici ta’ Hal Qormi A.D. 1988 Bill-Kollaborazzjoni Tal-Kunsill Lokali ta’ Hal Qormi Jipprezentaw Kuncert Vokali u Strumentali U L-Ghoti tal-Premju I.N.T. taht il-Patrocinju Distint tal-Eccellenza Tieghu Dott. George Abela, President ta’ Malta Nhar is-Sibt 22 ta’ Jannar 2011 Fl-Awditorju Sir Temi Zammit,  fl-Universita` tal-Qroqq. Jibda fis-7.15pm.


Bħalma għamlet fis-snin l-imgħoddija, il-Banda Aniċi reġgħet ippreparat Kunċert ta’ klassi li għandu jinżel tajjeb ma’ kull min sejjer jattendi, dan minħabba li l-Mużika li sejra tindaqq hija waħda mħallta sabiex tolqot il-gosti ta’ kullħadd. Tajjeb insemmi wkoll illi f’dan il-Kuncert, sejra tieħu sehem il-Kantanta rebbieħa tal-Maltasong for Europe 2010 Thea Garrett li bil-vuċi impekkabbli tagħha sejra tkompli tgħolli l-livell ta’ dan il-Kunċert. Barra minn hekk, sejrin nisimgħu wkoll il-vuċijiet ta’ żewġ żgħaġagħ Qriema li wkoll ser jieħdu sehem mal-Banda. Qiegħed nirreferi għal Maria Debono u Ishmael Grech li dan l-aħħar ħadu sehem f’żewġ Festivals lokali separatament.

Il-Presenza tal-President ta’ Malta sejra tkompli tagħmel dan il-Kunċert wieħed ta’ Klassi. Id-Direzzjoni tal-Banda tkun taħt is-Surmast Direttur Joseph Vella. Tajjeb insemmi ukoll illi s-Surmast Vella għandu kompożizzjoni ġdida li sejra tiżżanżan f’dan il-Kunċert u b’hekk mhux l-ewwel darba li hu wera il-kapaċita tiegħu f’dawn il-kompożizzjonijiet. Insomma, Kunċert li żgur għandu jinżel għasel ma kull min ser jattendi u għalhekk inħeġġek ma titilfux.


Għall dan il-Kunċert id-Dħul hu mingħar ħlas. 

Hu mitlub li l-pubbliku jkun f’postu sas-7.00pm.


Jekk trid tassigura post fis-sala ibghat E-Mail fuq director@anicibandclub.org jew cempel 79702874 jew 99872002.


Jiprezentaw il-Kuncert Maria Aquilina u Ray Azzopardi

Picture Gallery