Presidenza Ġdida ta’ Malta

L-Eżekuttiv tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda jirringrazzja lil Eċċellenza tiegħu Dr. George Vella għall-ħidma u l-appoġġ kontinwu tiegħu b’risq il-Festa Maltija u s-soċjetajiet tal-banda matul l-Presidenza tiegħu. L-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda, filwaqt li tawgura lil Eċċellenza Tagħha Dr Miriam Spiteri Debono għall-ħatra tagħha, tifirħilha bħala l-ewwel President li ġiet ikkonfermata unanimament mill-parlament Malti u tħares b’konvinzjoni li bħala