Ftehim ta’ Kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Bandistika Taljana

Fuq stedina tal-Presidenza tal-Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) matul il-ġurnata tas-Sibt 14 u anke l-Ħadd 15 ta’ Ottubru 2023 delegazzjoni mil-Eżekuttiv tal-Għaqda attendew għal kungress ta’ nofs it-terminu tal-mandat tal-Eżekuttiv ta’ din l-Assoċjazzjoni Taljana kif ukoll għall Kunsill Nazzjonali tagħha. Matul dawn il-jumejn il-President flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda kellhom l-opportunità li jitkellmu

Festival tal-Baned – Sejħa għal-Kompożizzjonijiet ġodda

Il-Fondazzjoni Kottonera b’kollaborazzjoni mal-Eżekuttiv tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda qed niedu 3 edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Baned. Dan il-Festival ser jerġa jkun qed jittella f’teatru ġewwa l-Kottonera. Bħal ma sar fl-edizzjonijiet preċedenti dan il-Festival ser inkun qed jagħti l-opportunita’ lill-kompożituri lokali sabiex jiktbu mużika ġdida għall-Baned Maltin. Il-linji gwida ta’ kif wieħed jista’ jieħu sehem f’din is-sejħa

Munita Kommemorattiva maħruġa mill-Bank Ċentrali ta’ Malta

Sabiex jibqa mfakkar il-75 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda nhar it-18 ta’ Lulju 2023 il‑Bank Ċentrali ta’ Malta ħareġ munita numiżmatika. Preżenti għat-tnedija ta’ din il-minuta kien hemm il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, il-Professur Edward Scicluna, il-President tal-Għaqda, Dr Noel Camilleri, is-Segretarju Ġenerali, is-Sur Christopher Briffa, is-Sur Rendell Micallef u is-Sur Tonio Sammut, u

Laudate Dominum in sanctis eius – Kunċert Ċelebrativ

F’għeluq il-75 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda tellgħat kunċert ċelebrativ ġewwa l-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, bl’isem ta’ Laudate Dominum in sanctis eius, nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Frar 2023. Dan il-kunċert kien taħt id-direzzjoni tal-Maestro Taljan Giampaolo Lazzeri u kien taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta Dr George Vella.

Masterclasses Sezzjonali

Matul din is-sena u dik li gejja l-Għaqda ser tkun qed tiċċelebra l-75 Sena mit-twaqqif tagħha. Ġie maħsub li bħala parti min dawn iċ-ċelebrazzjonijiet l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda tkompli tinvesti fl-edukazzjoni mużikali fi ħdan il-Baned tagħna u l-mużiċisti tagħna kollha. Dan ser ikun qed isir b’serje ta’ Masterclasses għal strumenti varji, minn professjonisti internazzjonali miġjuba

Laqgħa taż-Żgħażagħ – 2022

Nhar l-Erbgħa 11 ta’ Mejju 2022 ġewwa s-sede tas-Soċjetà Filarmonika King’s Own il-Belt Valletta ser tkun qed tiġi organizzata laqgħa għaż-Żgħażagħ li huma involuti fi ħdan is-Soċjetajiet tal-Banda. L-għan ta’ din il-laqgħa huwa sabiex bħala eżekuttiv nidiskutu flimkien ma’ dawn iż-żgħażagħ il-futur tal-Baned tagħna u x’hemm bżonn li jinbidel sabiex is-Soċjetajiet tagħna jibqgħu attraenti lil

Festival tal-Baned – 2022

Il-Fondazzjoni Kottonera b’kollaborazzjoni mal-Eżekuttiv tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda qed niedu it-tieni (2) edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Baned. Dan il-Festival ser jerġa jkun qed jittella f’4 pjazez jew postijiet pubbliċi jew siti storiċi ġewwa l-Kottonera. Bħal ma sar is-sena l-oħra dan il-Festival ser inkun qed jagħti l-opportunita’ lill-kompożituri lokali sabiex jiktbu mużika ġdida għall-Baned Maltin. Jekk inti

Laqgħa mall-Prim Ministru Dr Robert Abela, Deputat Prim Ministru u Profs Gauci

Stqarrija għal-Istampa F’Laqgħa kordjali li saret illum bejn il-Prim Ministru Robert Abela, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne u l-Profs. Charmaine Gauci, flimkien ma’ rappreżentanza mill-Kurja tal-Arċisqof u l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda kien diskuss kif jistgħu jkunu ċċelebrati din is-sena, attivitajiet reliġjużi esterni u l-festi esterni fl-ibliet u l-irħula. Il-prinċipju ewlieni ta’ dawn id-diskussjonijiet kien li

Laqgħa mall-Prim Ministru Dr Robert Abela

Nhar it-Tlieta 11 ta’ Jannar 2022 delegazzjoni mill-Eżekuttiv tal-Għaqda immexxija mil-President Dr Noel Camilleri kellha laqgħa mal-Prim Ministru Dr Robert Abela. Matul din il-laqgħa kordjali u nformattiva ġie diskuss kif jistgħu jiġu organizzati l-Festi matul din is-sena. Ġew diskussi ukoll kif is-Soċjetajiet tal-Banda tagħna jistgħu jibqgħu aktar sostenibbli għal ġid tal-komunitajiet lokali tagħna. L-Eżekuttiv iħares