Dr Noel Camilleri - PresidentRaymond Zammit - Segretarju ĠeneraliChris Briffa - Teżorier

Omar XuerebVici President
Lino BartoloAssistent Segretarju Ġenerali
Duncan BrincatAssistent Teżorier
Marvel VellaMembru
Anthony Sammut Membru
Renald BorgMembru
Melvin BugejaMembru
Francine FarrugiaRapp. taż-Żgħażagħ
Saviour BugejaRapp. taż-Żgħażagħ
Kurt VellaRapp. taż-Żgħażagħ
Jeremy BelliaRapp. taż-Żgħażagħ
Joe BajadaRapp. tal-Baned Għawdxin