Hawn taħt wieħed jista' issib l-iskeda tal-baned li jkun imisshom idoqqu għal kunċert annwali ta' Santa Ċeċilja.

Fis-sena 2017 ma sarx kunċert għax it-Teatru Manuel kien jinsab magħluq ħabba restawr li kien qed isir. Fis-sena 2020 u 2021 ma sarux kunċerti ta' Santa Ċeċilja minħabba l-pandemija tal-COVID-19.

Dawk is-Soċjetajiet tal-Banda mizjuda mill-2051 il-quddiem idaħħlu f'din il-lista wara sejħa mil-Eżekuttiv lil dawk is-Soċjetajiet li qatt ma kienu f'din il-lista. Huma ġew miżjuda b'polza waqt il-Kunsil Generali tal-Għaqda f'Ottubru 2021.
SenaSoċjeta Mużikali
2015San Gabriel, Balzan
2016Banda Prekursur, Xewkija
2018Soċjta' Mużikali Peace, Naxxar
2019Banda Sant’Elena, B’kara
2022Banda Madonna tal-Karmnu, Fgura
2023Banda Sliema
2024Banda San Piju X, Lija
2025Banda 12th May, Żebbuġ
2026Banda Vilhena, Floriana
2027Banda San Guzepp, Għaxaq
2028Banda San Filep, Żebbuġ
2029Banda San Guzepp, Kalkara
2030Banda Vincitrice, Isla
2031Banda Sagra Familja, Kalkara
2032Banda Imperial, Mellieħa
2033Banda San Pawl, Ħal Safi
2034Banda Sta. Marija, Għaxaq
2035Banda Aniċi, Ħal Qormi
2036Banda Duke of Connaught, B’kara
2037Banda De Paule, Paola
2038Banda Unjoni, Ħal Luqa
2039Banda Spinola, San Ġiljan
2040Banda San Ġużepp, Ħal Kirkop
2041Banda Trinita Mqaddsa, Marsa
2042Banda San Ġużepp, Msida
2043Banda Żejtun
2044Banda Birżebbuga
2045Banda Madonna tal-Karmnu, Balluta
2046Banda La Stella, Gudja
2047Banda Mnarja, Nadur
2048Banda Marija Regina, Marsa
2049Banda San Nikola, Siġġiewi
2050Banda La Vittoria, Mellieħa
2051Għaqda Mużikali Marija Mtella' s-Sema, Mġarr
2052Għaqda Mużikali Santa Margerita, Sannat
2053Għaqda Mużikali San Girgor, Sliema
2054Stella Maris Band, Sliema
2055Soċjetà Filarmonika King's Own Valletta
2056Għaqda Mużikali Banda San Ġorġ, Bormla
2057Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun
2058Għaqda Mużikali Madonna ta' Pompei, Marsaxlokk
2059Għaqda Mużikali San Girgor, Kerċem Għawdex
2060Soċjetà Filarmonika La Stella Levantina, Attard
2061Għaqda Mużikali Sant' Anna, Marsascala
2062Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan Banda Paola
2063Soċjetà Filarmonika Santa Marija, Żebbuġ Għawdex
2064Għaqda Mużikali Vizitazzjoni, Għarb Għawdex
2065Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja Naxxar
2066Għaqda Mużikali Madonna ta' Lourdes, San Ġwann