Nhar it-Tnejn 9 ta’ Awwissu 2021 fil-17:00Hrs ġew magħluqa l-applikazzjonijiet sabiex dawk id-Diretturi Mużikali u għalliema li insibu fis-Soċjetajiet tal-Banda li għandhom interess jagħmlu sitt ijiem f’wieħed min tlett Konservatorji Mużikali fl-Ewropa jitfgħu l-applikazzjoni tagħhom.

Sad-data tal-għeluq ġew sottomessi 26 applikazzjoni. Issa imiss li l-Bord ta’ Evalwazzjoni li jevalwa dawn l-applikazzjonijiet u jintgħazlu 15 l-persuna sabiex imorru għal din l-esperjenza.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *