Il-Fondazzjoni Kottonera b’kollaborazzjoni mal-Eżekuttiv tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda qed niedu 3 edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Baned. Dan il-Festival ser jerġa jkun qed jittella f’teatru ġewwa l-Kottonera.

Bħal ma sar fl-edizzjonijiet preċedenti dan il-Festival ser inkun qed jagħti l-opportunita’ lill-kompożituri lokali sabiex jiktbu mużika ġdida għall-Baned Maltin.

Il-linji gwida ta’ kif wieħed jista’ jieħu sehem f’din is-sejħa jistgħu jitniżlu min hawn taħt:

Id-data tal-għeluq għal din is-sejħa tiskadi nhar il-Ħadd 10 ta’ Settembru 2023. Jekk inti interessat li tapplika inti mitlub/a li timla l-formula ta’ sottomissjoni fuq il-link:

https://forms.gle/be74iHPaiRb9AhiNA

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *