Matul il-Kunsil ta’ nhar it-Tnejn 24 ta’ Settembru Louis Zammit gie mahtur membru tal- Ezekuttiv tal-Ghaqda wara li gie vakat post min Omar Xuereb li gie mahtur Vici President. Awguri Louis ghal-hidma sfieqa!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *