Artiklu li deher fil-gazzetta Illum li fih il-President tal-Għaqda tkellem fuq is-sodisfazzjon li jara meta l-Gvern jagħti importanza lejn l-impatt kulturali li s-Soċjetajiet tal-Banda tagħna għandhom fil-komunitajiet tagħna.

Dan għaliex wara snin ta’ ħidma mill-Għaqda biex dawk is-Soċjetajiet li ma għandhomx is-sede tagħhom ikollhom is-serħan tal-moħħ, il-Gvern qiegħed ukoll jaħdem sabiex jara li dawn l-istess Soċjetajiet tal-Banda li jistgħu jiġu żgumbrati jtihom l-għajnuna kollha meħtieġa billi jixtri hu dawn il-propjetajiet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *