Fiċ-ċirkostanzi presenti l-Għaqda tħoss li fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida mill-Ġvern u l-Awtoritajiet tas-Saħħa l-membri għandhom jaddottaw kawtela stretta u fejn hemm bżonn jiġu imħassra l-attivitajiet. Dan sakemm ma ikunx hemm xi direttivi ġodda.

Aħna nemmnu li s-saħħa tal-bniedem hija l-akbar prijorità f’dan il-mument diffiċli.

Għalhekk l-attivitajiet pjanati mill-Għaqda ser ikunu qed jiġu posposti. Dettalji ser ikunu qed jingħataw iktar il-quddiem meta dawn l-istess attivitajiet ser jinżammu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *