Visita d’una delegazione dal Għaqda Każini tal-Banda al ANBIMA à Roma tra il 13 ed il 14 Settembre 2019

L-ANBIMA hija l-Assoċjazzjoni Nazzjonali Taljana tal-Għaqdiet tal-Banda kollha fl-Italja. Fuq ħidma tal-Eżekuttiv, L-ANBIMA stidnet delegazzjoni mill-Għaqda tagħna sabiex tattendi għall-Laqgħa mal-Eżekuttiv il-Ġimgħa 13 ta’ Settembru u għall-laqgħa tal-Kunsill Nazjonali tal-ANBIMA is-Sibt 14 ta’ Settembru 2019.

Kellna laqgħa mal-Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni fejn il-President Gianpaolo Lazzeri tagħhna merħba fil-laqgħa u l-President Dr Noel Camilleri rringrazjahom għall-ospitalità u l-opportunità li tawna.  F’laqgħa oħra ltqajna mal-Kunsill fejn ikun hemm prattikament il-President ta’ kull Għaqda tal-Banda membri f’ANBIMA.

Min dawn il-laqgħat nistgħu ngħidu li sirna nafu ħafna dwar l-attivitajiet li jsiru fl-Italja mill-Baned fuq livell Reġjonali jew Nazjonali.  Bħalna huma mpenjati jagħlmu l-mużika u għandhom diversi attivitajiet mużikali. Rajna li l-qasam taż-żgħażagħ huwa għal qalbhom ukoll bħalna u jiddedikaw ħafna enerġija għalihom billi jipprovdu tagħlim u opportunitajiet fejn jesebixxu lilhom infushom f’kunċerti u dak kollu fejn tidħol il-Banda.

Barra minnhekk urejna x-xewqa li jitwaqqaf Organu għal-baned tal-pajjiżi fil-Mediterran. Sirna nafu li jkollom attivitajiet ta’ kunċerti Nazzjonali Annwali fl-Italja kollha fl-istess jum u ħin li sservi ta’ rikonoxximent u apprezzament lejn il-mużiċisti u l-Baned.

Fi Frar 2020 il-President u membri ta’ ANBIMA se jżuru Malta mistednin mill-President tagħna fejn se jiltaqgħu ukoll mal-Eżekuttiv tagħna u jattendu l-Kunsill ta’ Frar.

L’ANBIMA è l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome. Su invito del Esecuttivo dell’ANBIMA, una delegazione della nostra Associaznione si è recata à partecipare alla Giunta il Venerdi 13 Settembre ed il Congresso dell’ANBIMA il Sabato 14 Settembre à Roma.

Siamo stati ricevuti dal Presidente Gianpaolo Lazzeri insieme con agli  altri membri alla Gunta dell’Associazione. Il Presidente Noel Camilleri à da parte sua ringraziato tutti per l’invito e l’opportunità data.  Ha spiegato la funzione e obiettivi della nostra Associazione così come gli attività delle nostre Bande.

Abbiamo incontrato anche il Consiglio dove pratticamente siedono tutti i Presidenti delle Società Musicale membri dell’ANBIMA. Possiamo dirlo che da questi incontri abiamo capito molto sulle attività organizzate delle Bande su livello Regionale o Nazionale. Sono impegniati come noi nell’insegnamento della musica e fanno molto attività musicale.  Abbiamo apprezzato il fatto che amano così tanto il settore giovanile come da noi e dedicano loro molto energia nel fornire insegnamento e opportunità in cui possono promuoversi in concerti e tutto ciò che riguarda le bande.

Inoltre abbiamo mostrato il nostro desiderio di creare un Organo per le Società Musicali nel Mediterraneo. Abbiamo imparato che hanno concerti nazionali annuali in tutta Italia nello stesso giorno e orario che servono come riconoscimento e apprezzamento per i musicisti e le Bande.

Nel Febbraio 2020 il Presidente e i membri dell’ANBIMA visiteranno Malta su invto del nostro Presidente, dove incontreranno i membri dell’Esecuttivo e parteciperanno al Congresso di Febbraio.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *