Festi Santa Ċeċilja 2023

Bħal ma’ isir kull sena matul viċin d-data tat-22 ta’ Novembru festa liturġika ta’ Santa Ċeċilja padruna tal-mużiċisti l-Għaqda ħaddet ħsieb li itellgħa diversi attivitajiet marbuta ma din il-festa. Nhar is-Sibt 18 ta’ Novembru 2023 ġewwa l-Kon-Katidral tal-Belt Valletta saret quddiesa ta’ Santa Ċeċilja bil-preżenza ta’ ħafna mil-membri tal-Għaqda. Din il-quddiesa ġiet iċċelebrata mid-Direttur Spirtitwali

Ftehim ta’ Kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Bandistika Taljana

Fuq stedina tal-Presidenza tal-Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) matul il-ġurnata tas-Sibt 14 u anke l-Ħadd 15 ta’ Ottubru 2023 delegazzjoni mil-Eżekuttiv tal-Għaqda attendew għal kungress ta’ nofs it-terminu tal-mandat tal-Eżekuttiv ta’ din l-Assoċjazzjoni Taljana kif ukoll għall Kunsill Nazzjonali tagħha. Matul dawn il-jumejn il-President flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda kellhom l-opportunità li jitkellmu

Festival tal-Baned – Sejħa għal-Kompożizzjonijiet ġodda

Il-Fondazzjoni Kottonera b’kollaborazzjoni mal-Eżekuttiv tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda qed niedu 3 edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Baned. Dan il-Festival ser jerġa jkun qed jittella f’teatru ġewwa l-Kottonera. Bħal ma sar fl-edizzjonijiet preċedenti dan il-Festival ser inkun qed jagħti l-opportunita’ lill-kompożituri lokali sabiex jiktbu mużika ġdida għall-Baned Maltin. Il-linji gwida ta’ kif wieħed jista’ jieħu sehem f’din is-sejħa

Munita Kommemorattiva maħruġa mill-Bank Ċentrali ta’ Malta

Sabiex jibqa mfakkar il-75 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda nhar it-18 ta’ Lulju 2023 il‑Bank Ċentrali ta’ Malta ħareġ munita numiżmatika. Preżenti għat-tnedija ta’ din il-minuta kien hemm il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, il-Professur Edward Scicluna, il-President tal-Għaqda, Dr Noel Camilleri, is-Segretarju Ġenerali, is-Sur Christopher Briffa, is-Sur Rendell Micallef u is-Sur Tonio Sammut, u

Laudate Dominum in sanctis eius – Kunċert Ċelebrativ

F’għeluq il-75 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda tellgħat kunċert ċelebrativ ġewwa l-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, bl’isem ta’ Laudate Dominum in sanctis eius, nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Frar 2023. Dan il-kunċert kien taħt id-direzzjoni tal-Maestro Taljan Giampaolo Lazzeri u kien taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta Dr George Vella.