Kif ġie imħabbar permezz tas-sit soċjali ta’ l-Għaqda t-terminu ta’ skadenza tal-applikazzjoni għall-iskema ‘Ngħinu Finanzjarjament is-soċjetajiet tal-banda’ ġiet estiża sal-31 ta’ Lulju 2020. Din l-estensjoni kienet possibbli sar wara l-intervent li għamlet l-Għaqda ma l-awtoritajiet ikkonċernati.

Il-linji gwida ta’ din l-iskema jistgħu jitnizlu billi tafas hawn

Ser tkun qed issir ukoll laqgħa ta’ informazzjoni nhar L-Erbgħa 8 ta’ Lulju 2020. Din il-laqgħa ser tkun qed issir ġewwa s-sede tal-Każin San Ġużepp u Banda De Rohan u tibda fis-18:30Hrs.

Waqt il-laqgħa importanti li nibqgħu nosservaw d-distanza soċjali u nevitaw kuntatt bla bżonn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *