FESTI 2020 – COVID-19

Wara l-istqarrija li nħarget ilbieraħ mill-Konferenza Episkopali ta’ Malta u ta’ Għawdex, l-Għaqda Każini tal-Banda kienet sorpriża bħal kulħadd b’din d-deċiżjoni u tħoss li kien jkun aktar xieraq li qabel ma ttieħdet sar djalogu magħha tenut kont li l-Membri tagħha huma stakeholders fil-festi tagħna kif ukoll għandhom post importanti fil-kommunitajiet tagħna. Fid-dawl taċ-ċirkustanzi straordinarji preżenti, l-Għaqda

Stqarrija – COVID-19 – 18 ta’ Marzu 2020

Fiċ-ċirkostanzi presenti l-Għaqda tħoss li fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida mill-Ġvern u l-Awtoritajiet tas-Saħħa u skond l-Avviz leġali 76/2020 l-Għaqda Każini tal-Banda qegħda tavża lill-membri tagħha li għandhom jaraw li l-Każini tagħhom jinżammu magħluqa. Dan għandhu jibqa fis-seħħ sakemm ma nirċevux xi informazzjoni ulterjuri mill-awtoritajiet ikkonċernati. Din l-ordni tiswa ukoll għall-dawk il-każini li għandhom banek

Stqarrija – COVID-19 – 12 ta’ Marzu 2020

Fiċ-ċirkostanzi presenti l-Għaqda tħoss li fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida mill-Ġvern u l-Awtoritajiet tas-Saħħa l-membri għandhom jaddottaw kawtela stretta u fejn hemm bżonn jiġu imħassra l-attivitajiet. Dan sakemm ma ikunx hemm xi direttivi ġodda. Aħna nemmnu li s-saħħa tal-bniedem hija l-akbar prijorità f’dan il-mument diffiċli. Għalhekk l-attivitajiet pjanati mill-Għaqda ser ikunu qed jiġu posposti. Dettalji

Kunsill Ġenerali 2020

Waqt il-Kunsill Ġenerali li ltaqa l-Ġimgħa 28 ta’ Frar 2020 ġewwa l-Forti Sant Anġlu nħatar l-Eżekuttiv il-ġdid tal-Għaqda għas-sentejn li ġejjin. L-Eżekuttiv il-ġdid huwa furmat kif ġej: President: Dr. Noel Camilleri Viċi President: Omar Xuereb Segretarju Ġenerali – Joseph C. Azzopardi Kaxxier – Christopher Briffa Rapreżentant tal-Baned Għawdxin – Joseph Bajjada Membri: Bartolo Lino Borg