Sodisfatti mmens… Il-Ħidma tal-Għaqda tkompli tagħti l-frott lil Kultura Bandistika

Artiklu li deher fil-gazzetta Illum li fih il-President tal-Għaqda tkellem fuq is-sodisfazzjon li jara meta l-Gvern jagħti importanza lejn l-impatt kulturali li s-Soċjetajiet tal-Banda tagħna għandhom fil-komunitajiet tagħna. Dan għaliex wara snin ta’ ħidma mill-Għaqda biex dawk is-Soċjetajiet li ma għandhomx is-sede tagħhom ikollhom is-serħan tal-moħħ, il-Gvern qiegħed ukoll jaħdem sabiex jara li dawn l-istess

Espressjoni ta’ Interess – Proġett ta’ Digitizazzjoni

L-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda qed tistieden lil dawk l-individwi jew organizzazzjonijiet li jipprovdu s-servizz ta’ Digitizazzjoni ta’ dokumenti antiki sabiex jissottomettu l-interess tagħhom. Id-data tal-għeluq għas-sottomissjoni tal-espressjoni ta’ interess tagħlaq nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Lulju 2021 fil-17:00Hrs. Dan il-proġett qed isir mill-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda f’kollaborazzjoni mal-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta u bl-appoġġ finanzjarju tal-Kunsill Malti

Joseph C. Azzopardi 1944 – 2021

Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Jannar 2021 filgħaxija l-membri tal-Eżekuttiv ġew infurmati li s-Segretarju ad-vitam is-Sur Joseph C. Azzopardi ħalla dan il-wied ta’ dmugħ. JC ġie mogħti l-aħħar tislima nhar il-Ħadd 30 ta’ Jannar ġewwa l-Knisja Arċipretali ta’ San Lawrenz il-Birgu Malta.

Festival Nazzjonali tal-Baned

Il-Fondazzjoni Kottonera b’kollaborazzjoni mal-Eżekuttiv tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda niedew Festival Nazzjonali tal-Baned. Dan il-Festival ser ikun qed jittella f’4 pjazez jew postijiet pubbliċi jew siti storiċi ġewwa l-Kottonera. Dan il-Festival ser inkun qed jagħti l-opportunita’ lill-kompożituri lokali sabiex jiktbu mużika ġdida għall-Baned Maltin. Jekk inti interessat inħeġġuk li tipparteċipa fil-laqgħat ta’ informazzjoni li ser isiru

Għajnuna mill-Gvern lis-Soċjetatjiet tal-Banda

L-Eżekuttiv tal-Għaqda jixtieq jirringrazzja lill-Prim Ministru Robert Abela li aktar kmieni illum ħabbar li s-Soċjetajiet tal-Banda ser ikunu qed jerġgħu jirċievu għajnuna minħabba l-effetti tal-Covid-19 li wassal għall-għeluq tal-Każini. Dan wara talba li saret mill-Eżekuttiv tal-Għaqda u laqgħat li saru mall-għola uffiċjali fl-istess uffiċju tal-Prim Ministru. Aktar dettalji lil membri tagħna ser jingħataw aktar il-quddiem.

Edukazzjoni u Xiri ta’ Strumenti Mużikali – 2020

Ilbieraħ ġiet imnedija it-tieni sejħa għall-fondi li tinkoragixxi t-tagħlim ta’ dawk l-istrumenti li hemm nuqqas tagħhom fis-Soċjetajiet tal-Banda tagħna. Dawk is-Soċjetajiet li jixtiequ japplikaw għal dawn il-fondi jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fuq is-sit www.vofunding.org.mt L-istrumenti elegibli taħt din l-iskema huma: Piccolo Baritone Saxophone Oboe E flat Trumpet Cor Anglais Flugelhorn Bass Clarinet Bass Trombone

Laqgħa Ġenerali Settembru 2020

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Settembru 2020 saret il-Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda. Din saret ġewwa l-bitħa tas-Santwarju, il-Mellieħa u saret skond il-miżuri tas-saħħa hekk kif maħruġa mill-istess awtoritajiet tas-saħħa. Din il-laqgħa li għalija attendew aktar min 60 Soċjetà membru ta’ l-għaqda saret bil-kollaborazzjoni tal-kumitat tal-Banda Imperial u min hawn L-Eżekuttiv jixtieq jirringrazzja lil l-istess Kumitat ta’ l-għajnuna

Diploma in Wind Band Studies

L-Univerista ta’ Malta ser terga tiftaħ il-kors “Diploma in Wind Band Studies”, b’kollaborazjoni mal-Għaqda Każini tal-Banda. Inħeggu lil dawk kollha nteressati sabiex .japplikaw għal dan il-kors sa’ nhar it-Tnejn 31 ta’ Awwissu 2020. F’dawn il-filmati l-istudenti li temmew b’suċess il-kors qed jagħtu ħarsa lejn it-tagħlim u l-esperjenzi ġodda li huma ħadu min dan il-kors. Jekk

Ftuħ tal-Każini – Awwissu 2020

Wara l-konferenza ta’ l-aħbarijiet li għamel nhar it-Tnejn id-deputat Prim Ministru Chris Fearne fuq il-miżuri l-ġodda li l-Awtoritajiet tas-saħħa ser jibdew jintroduċu mil-illum l-Erbgħa 19 ta’ Awwissu 2020. Il-President għamel intervent mal-Ministru Julia Farrugia Portelli u l-Pulizija, nixtieq navżaw li l-Każin u l-bottegin tal-Każin jista’ jibqa’ jiftaħ skond id-direttivi ta’ hawn taħt. Il-kumitati għandhom jara