Ftuħ tal-Każini – Awwissu 2020

Wara l-konferenza ta’ l-aħbarijiet li għamel nhar it-Tnejn id-deputat Prim Ministru Chris Fearne fuq il-miżuri l-ġodda li l-Awtoritajiet tas-saħħa ser jibdew jintroduċu mil-illum l-Erbgħa 19 ta’ Awwissu 2020. Il-President għamel intervent mal-Ministru Julia Farrugia Portelli u l-Pulizija, nixtieq navżaw li l-Każin u l-bottegin tal-Każin jista’ jibqa’ jiftaħ skond id-direttivi ta’ hawn taħt. Il-kumitati għandhom jara

Pellegrinagi Festi 2020

Wara l-istqarrija li saret ilbieraħ mid-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Dr Chris Fearne, fejn ħabbar miżuri ta’ limitazzjoni għall-attivitajiet tal-massa, dalgħodu l-President ta’ l-Għaqda ġie mgħarraf mill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna fejn ġie konfermat li min din il-ġimgħa, l-pellegrinaġġ tal-festa ser ikun limitat għal 100 persuna. Dan jinkludi wkoll lill-banda/baned skond dak

Ċelebrazzjoni tal-Festi 2020

F’dawn iż-żmienijiet huwa importanti li nibqgħu nħarsu saħħet il-pubbliku ġenerali u ma għandna nagħmlu xejn li jista jippregudika x-xogħol kbir ta’ l-Awtoritajiet tas-Saħħa. Għalhekk l-Eżekuttiv ta’ l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda, kif diga saħaq sabiex nimxu bi prudenza u maturità fl-attivitajiet li jiġu organizzati relatati mal- festi, mill-ġdid tħeġġeġ lill-membri tagħha li meta jiġu biex jiddeċiedu

Permessi għaċ-ċelebrazzjoni tal-Festi 2020

L-Eżekuttiv ta’ l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda, wara laqgħa li kellhu illum mal-Kummissarju tal-Pulizija, jidderieġi lil membri tagħha li ma għandhomx jippublikaw dettalji dwar attivitajiet mużikali esterni relatati maċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi qabel ma jkunu inħarġu l-permessi meħtieġa mill-awtoritajiet responsabbli. Din id-direttiva hija applikabbli b’effett immedjat. Dawk is-Soċjetajiet tal-banda li diġa ħarġu xi programmi, għandhom jirtirawhom minnufih.

Skema ngħinu finanzjarjament lill-Każini tal-Banda – 2020

Kif ġie imħabbar permezz tas-sit soċjali ta’ l-Għaqda t-terminu ta’ skadenza tal-applikazzjoni għall-iskema ‘Ngħinu Finanzjarjament is-soċjetajiet tal-banda’ ġiet estiża sal-31 ta’ Lulju 2020. Din l-estensjoni kienet possibbli sar wara l-intervent li għamlet l-Għaqda ma l-awtoritajiet ikkonċernati. Il-linji gwida ta’ din l-iskema jistgħu jitnizlu billi tafas hawn Ser tkun qed issir ukoll laqgħa ta’ informazzjoni nhar

STQARRIJA – Festi 2020 fid-Djoċesi ta’ Malta u Covid-19

L-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda tesprimi s-sodisfazzjon tagħha għall-konsultazzjoni miftuħa u sħiħa li kellha ma’ l-Arċisqof ta’ Malta l-Eċċ. Rev. Charles J. Scicluna u l-Kulleġġ tal-Kappillani, sabiex jiġu meħruġa d-direttivi ta’ kif għandhom isiru l-festi għal din s-sena. Fil-jiem li ġejjin l-Għaqda ser tkun qed toħroġ id-direttivi tagħha ta’ kif is-Soċjetajiet Mużikali tagħna għandhom jagħqdu l-banda

Linji Gwida għat-Tagħlim u Kunċerti fis-Soċjetajiet tagħna

Flimkien ma l-awtoritajiet tas-saħħa l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda qed toħroġ linji gwida għal-kumitati tas-Soċjetajiet Mużikali sabiex b’mod gradwali jerġgħu jibdew jersqu lejn ħidma normali tagħhom fil-qasam bandistiku u kulturali tal-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Nirokomandaw li dawn il-linji gwida għandhom jiġu implimentati waqt it-tagħlim tal-mużika u kunċerti li jsiru fis-soċjetajiet tagħna. Dan sabiex jkun hemm ambjent siġur

Ftuħ tal-Każini – COVID-19

B’referenza għall-komunikat li ġie maħruġ dalgħodu mill-Ministru tat-Turiżmu Julia Farrugia Portelli, il-bottegini tal-każini tal-banda tagħna jistgħu jerġgħu jiftħu minn nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Mejju 2020. L-Eżekuttiv jirringrazzja lill-Awtoritajiet talli laqgħu t-talba tagħna sabiex il-każini tagħna jerġgħu jiftħu. Il-kumitati għandhom jaraw li l-persuni responsabbli mill-ftuħ tal-bottegin jimxu mad-direttivi maħruġa mill-awtoritajiet. Dawn id-direttivi jistgħu jitniżżlu minn fuq:

STQARRIJA – Festi 2020 fid-Djoċesi ta’ Għawdex u Covid-19

B’referenza għall-komunikat li ħareġ mid-Djoċesi ta’ Għawdex b’rabta mal-festi 2020 u d-dimensjoni ġdida li ser jingħataw konsegwenza ta’ Covid-19, l-Għaqda Nazzjonli tal-Baned Maltin trid tagħmel numru ta’ osservazzjonijiet. Qabel xejn, wieħed jifhem kemm dawn huwa żmien delikat għall-pajjiż kollu u japprezza l-ħidma li qed isir fuq livell mediku, ekonomiku u soċjali mill-Awtoritajiet tal-pajjiż. Irid jingħad

Skema Covid-19 Każini tal-Baned

Wara li għal dawn l-aħħar ħames ġimgħat konna qed niġbru l-informazzjoni meħtieġa dwar il-qagħda finanzjarja tas-Soċjetajiet Mużikali, dalgħodu saret laqgħa ma’ l-Ministru Profs. Edward Scicluna, l-Ministru Dr. Jose Herrera u s-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo. F’din il-laqgħa ġew diskussi l-isfidi li qegħdin naffaċċjaw minħabba l-COVID-19. Il-Ġvern laqa’ t-talba li saret mill-Għaqda sabiex tingħata għajnuna f’dan iż-żmien