Festival tal-Baned – 2022

Il-Fondazzjoni Kottonera b’kollaborazzjoni mal-Eżekuttiv tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda qed niedu it-tieni (2) edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Baned. Dan il-Festival ser jerġa jkun qed jittella f’4 pjazez jew postijiet pubbliċi jew siti storiċi ġewwa l-Kottonera. Bħal ma sar is-sena l-oħra dan il-Festival ser inkun qed jagħti l-opportunita’ lill-kompożituri lokali sabiex jiktbu mużika ġdida għall-Baned Maltin. Jekk inti

Laqgħa mall-Prim Ministru Dr Robert Abela, Deputat Prim Ministru u Profs Gauci

Stqarrija għal-Istampa F’Laqgħa kordjali li saret illum bejn il-Prim Ministru Robert Abela, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne u l-Profs. Charmaine Gauci, flimkien ma’ rappreżentanza mill-Kurja tal-Arċisqof u l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda kien diskuss kif jistgħu jkunu ċċelebrati din is-sena, attivitajiet reliġjużi esterni u l-festi esterni fl-ibliet u l-irħula. Il-prinċipju ewlieni ta’ dawn id-diskussjonijiet kien li

Laqgħa mall-Prim Ministru Dr Robert Abela

Nhar it-Tlieta 11 ta’ Jannar 2022 delegazzjoni mill-Eżekuttiv tal-Għaqda immexxija mil-President Dr Noel Camilleri kellha laqgħa mal-Prim Ministru Dr Robert Abela. Matul din il-laqgħa kordjali u nformattiva ġie diskuss kif jistgħu jiġu organizzati l-Festi matul din is-sena. Ġew diskussi ukoll kif is-Soċjetajiet tal-Banda tagħna jistgħu jibqgħu aktar sostenibbli għal ġid tal-komunitajiet lokali tagħna. L-Eżekuttiv iħares

Stqarrija – Festi 2022

L-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda ħadet nota tal-istqarrijiet tal-bieraħ l-24 ta’ Novembru 2021 tad-Deputat Prim Ministru u tal-Awtoritajiet Ekleżjastiċi dwar l-organizzazzjoni tal-Festi. Jidher ċar li l-Protokolli eżistenti maħruġa mis-Supretendenza tas-Saħħa Pubblika ma jippermettux li jiġu organizzati l-Festi Esterni bħal Purċissjonijiet. L-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda għal darba oħra titlob laqgħa mas-Suprintendenza tas-Saħħa pubblika bħal ma ilha tagħmel

Stqarrija rigward iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festi

L-Festi huma wirt intanġibbli Nazzjonali. Fejn wara ħidma mill-Għaqda ġiet sottomessa applikazzjoni li qegħda pendenti quddiem il-UNESCO sabiex il-Festa tiġi rikonoxxuti bħala Wirt Intanġibbli dinji tal-UNESCO. L-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda tħeġġeġ u tappella lil dawk li għad iridu jiċċelebraw il-festi tagħhom fil-ġimgħat li ġejjin sabiex jkomplu jagħmlu dan b’rispett sħiħ lejn id-direttivi u l-miżuri mħabbra

Strengthening the Cultural Ties through Music – 2

Nhar it-Tnejn 9 ta’ Awwissu 2021 fil-17:00Hrs ġew magħluqa l-applikazzjonijiet sabiex dawk id-Diretturi Mużikali u għalliema li insibu fis-Soċjetajiet tal-Banda li għandhom interess jagħmlu sitt ijiem f’wieħed min tlett Konservatorji Mużikali fl-Ewropa jitfgħu l-applikazzjoni tagħhom. Sad-data tal-għeluq ġew sottomessi 26 applikazzjoni. Issa imiss li l-Bord ta’ Evalwazzjoni li jevalwa dawn l-applikazzjonijiet u jintgħazlu 15 l-persuna

Strengthening the Cultural Ties through Music

Permezz tad-diversi ftehimiet ta’ kollaborazzjoni ma’ tlett Konservatorji Mużikali madwar l-Ewropa u anke permezz ta’ fondi li ġejjin mill-EUPA ser inkunu qed nagħtu l-opportunita lil diversi Diretturi Mużikali u għalliema li insibu fis-Soċjetajiet tal-Banda tagħna sabiex jagħmlu sitt ijiem f’wieħed min dawn it-tlett Konservatorji. Għal dan il-għan l-Għaqda qed tiftaħ l-applikazzjonijiet sabiex dawk interessati japplikaw

Polza – Festival tal-Baned

Ilbieraħ l-Erbgħa’ 28 ta’ Lulju 2021, ġewwa Bieb is-Sultan il-Kottonera itellgħu l-poloz tal-Festival Nazzjonali tal-Baned li huwa organizzat b’mod konġunt bejn l-Fondazzjoni Kottonera u l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda. Waqt din l-attivta’ ġew imħabra ukoll l-erbgħa kompozizzjonijiet magħżula mil-ġurija internazzjonali. Il-Poloz telgħu kif ġej: Data tal-Kunċert Banda Lokazjoni tal-Kunċert Kompozizzjoni ta’ Surmast Lokali 17.09.2021 Banda San

Direttivi ftuħ tal-Bottegini – Ħadd 6 ta’ Ġunju 2021

Min nhar il-Ħadd 6 ta’ Ġunju 2021 l-Bottegini tal-Każini tagħna ser ikunu qed jerġgħu jiftħu għan-nies. Bħala Eżekuttiv inħeġġu lil kulħadd sabiex jimxi mad-direttivi hekk kif maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa sabiex dawk li jżuru l-Bottegini tagħna jkollhom is-serħan tal-moħħ li l-istess Botteġini qed jitmexxew skont dawn il-protokolli. Bħala Eżekuttiv ħadna ħsieb li noħorġu u nibgħatu ċirkulari